Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Politechnika Gdańska
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Tel./Fax: +48 58 347 1281
E-mail: wicomm@wicomm.org