O nas

Działania Centrum Doskonałości WiComm wpisują się w Regionalną Strategię Innowacji, która przewiduje budowanie sieci współpracy między biznesem, ośrodkami naukowymi oraz samorządem regionalnym. Jej wdrażanie ma przyczynić się nie tylko do wzrostu świadomości zwiększania konkurencyjności gospodarki Pomorza poprzez innowacje, ale także wspierać kontakty naukowo – biznesowe w ramach konkretnych branż i stymulować tworzenie i wzrost firm opartych o nowe technologie.

Partnerzy